පරිගණක දෘඩාංග පාඩාම් මාලාව අංක 3

පරිගණක පරම්පරා (Computer Generation) First Generation (පළමු පරම්පරාව) (1951-1958) පරිගණක ඉතිහාසයේ පළමු පරම්පරාවෙ දී පරිගණක circuits සඳහා රික්ත කපාට (Vacuum tubes) memory සඳහා magnetic drums...

පරිගණක දාඩාංග පාඩාම් මාලාව අංක 1

පරිගණකයක් යනු පරිගණකයක් යනු, ඊට ලබා දෙනු ලබන(input) දත්ත(data) සහ විධාන (commands) අනුව එම දත්ත සැකසුමකට ලක්කර (Process) තොරතුරු ලෙස ලබාදෙන(output) යන්ත්‍රයකි, මෙය අනෙකුත්...

පරිගණක ඉතිහාසය (History of Computer) – පරිගණක දෘඩාංග පාඩම් මාලාව 02

පරිගණක ඉතිහාසය (History of Computer) ආදිතම මිනිසා දඩයම් යුගයේ සිට එඩේර යුගය දක්වා පියමන් කරන විට ක්‍රමයෙන් නොයෙක් ආකාරයේ ගණිතකර්ම සිදු කරන්නට සිදු කරන්නට විය.මුලින්ම...

3.5% Online බද්දට ඇතුලත් වන දේවල්

මේ ලිපිය ලියන අවස්ථාව වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ 2019 සදහා වන අයවැය නිකුත් කර අවසන්. මේ අයවැය වාර්ථාව අනුව මින් පසු Credit හා Debit Card...

AMD සමාගමේ සියළුම DX 12 Card වලට real-time ray tracing පුළුවන්ලු

මේ දවස්වල Graphic card ලෝකයේ කියවෙන වචන වලින් වඩාත්ම උණුසුම් වචනය තමා Ray Tracing! Nvidia සමාගම තමන්ගෙ RTX හරහා මේ උණුසුම පාරිභෝගිකයන්ට අත්විදින්න සලස්වද්දි...

Windows 10 වලට අලුත් Wallpapers 3ක්

Microsoft සමාගම Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා අලුත් Wallpaper pack 3ක් නිකුත් කරල තියෙනව. මේ packs 3ම Microsoft Store එකෙන් නොමිලේම Download කරගන්න පුලුවන්. මේ...