සිතුවිලි තරංග මගින් පාස්වර්ඩ් යෙදිය හැකි ක්‍රමය

යතුරු පුවරුවකින් ටයිප් කර පාස්වර්ඩ් යොදනවාට වඩා පාස්වර්ඩ් එක සිතෙන් සිතා යෙදිය හැකි අලුත් ක්‍රමයක්…

බාල මහලු කාගේත් සිත් සනසන අන්තර්ජාලය

අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වැඩ කිරීම නිසා ලැබෙන අපූරු හැකියාවන් ගැන පර්යේශකයෝ තොරතුරු එළි කොට තිබෙනව. ඔවුන්…

Windows වලට අළුතින් හදන intel Chips

Ai Applications වැඩි වශයෙන් එක් කර නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සේ Windows 12 ඉදිරිපත් කරන්නට Microsoft…

මැරෙන දවස කියන Life2vec වැඩසටහන

යම් කෙනෙක් මරණයට පත්වෙන දිනය පවා කලින්ම කිව හැකි තරමට දියුණු කළ හැකි කෘත්‍රිම බුද්ධි…

රුසියානු Cyber Attack වලට ලක්වුනු යුක්‍රේනය

යුක්‍රේනයත් රුසියාවත් අතර පවතින ගොඩබිම් යුද්ධයට වඩා සයිබර් යුද්ධය බලගතුයි. ඉන් හොඳටම බැට කන්නේ යුක්‍රේනයයි.…