2017 දි එන Nokia

0
2014 දි Microsoft සමාගම Nokia Mobile Division එක මිලදී ගත්ත. ඒ එක්කම 2017 වෙනකම් Nokia Brand එකෙන් Phones  හදන්න බැරි ගිවිසුමක් තිබුන. 2016 ඉවරවෙනවත් එක්කම...

Far cry 5 Primal ගැන තොරතුරු

0
https://www.youtube.com/watch?v=NWlOtBV5zO0 2016 දී  Ubisoft Montreal විසින් නිකුත් කල මේ ගේම් එක Far cry කතා මාලාවේ පස් වැන්නයි. කලින් ගේම් වල වගේ වර්ථමානයේ සිදුවන කතාවක් නැතුව...

Far Cry 4 ගැන තොරතුරු

2
https://www.youtube.com/watch?v=IWHJsl2b03c  2014 දී Ubisoft Montreal විසින් නිකුත් කල මේ ගේම් එක Far cry කතා මාලාවේ සිවු වැන්නයි. හිමාලයේ කයිරැට් නම් මනංකල්පිත ප්‍රදේශයක මෙහි කතාව දිගහැරෙනවා....

Far Cry 3 ගැන තොරතුරු

0
https://www.youtube.com/watch?v=J6gnOVJsCsM 2012 දී Ubisoft Montreal විසින් නිකුත් කල මේ ගේම් එක Far cry කතා මාලාවේ තෙවැන්නයි. ඉන්දියානු දූපතක නිවාඩුවක් ගත කිරීමට එන මිතුරන් පිරිසක් එම...

Battlefield 4 ගේම් එක ගැන තොරතුරු

3
https://www.youtube.com/watch?v=CrtwqDt0IEk 2013 EA DICE නිකුත් කරපු Battlefield 4 ගේම් එක single player හා multiplayer යන අංග දෙකෙන්ම සමන්විතයි. Frostbite 3 ගේම් එන්ජින් එකෙන් තමයි මේක...

Far cry 2 ගැන තොරතුරු

2
https://www.youtube.com/watch?v=gf5h4co4Ydc&t=21s 2008 දී Ubisoft Montreal විසින් නිකුත් කල මේ ගේම් එක Far cry කතා මාලාවේ දෙවැන්නයි. අප්‍රිකාවේ දිගහැරෙන මෙ‍හි ප්‍රධාන චරිතය මෙහෙයවන ක්‍රීඩකයාගේ අරමුණ වන්නේ...