අංශභාගය නැති කරන Neuralink

මොළයේ යම් තැනකට හානිවීම නිසා අංශ තත්වයෙන් සිටින්නන්ට ඉන් මිදිය හැකි උපාංගයක් තැනීමට ඇමෙරිකාවේ Neuralink…

සිතුවිලි තරංග මගින් පාස්වර්ඩ් යෙදිය හැකි ක්‍රමය

යතුරු පුවරුවකින් ටයිප් කර පාස්වර්ඩ් යොදනවාට වඩා පාස්වර්ඩ් එක සිතෙන් සිතා යෙදිය හැකි අලුත් ක්‍රමයක්…

ලොව පළමු Visual Programming Language එක

ඕනෑම අයෙක්ට තමන්ට ඕනෑ කරන තාලයේ සජීවීකරණයක්, වීඩියෝ ක්‍රීඩා සහ වෙනත් ඇනිමේෂන් ආකාර පහසුවෙන් නිර්මාණය…

Light Beams වලින් හදන Processors

විදුලි ධාරා ගමන් කරවී මගින් ක්‍රියාත්මක වෙන සාමාන්‍ය මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් හෙවත් චිප් වෙනුවට ආලෝක ධාරා ගමන්…