මේ Tutorial එකෙන් අපි මුල ඉදන් ඉගෙනගත්ත 3ds max වල basics සහ අලුත් දේවල් පාවිච්චි කරල nescafe Mug එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද කියල විස්තර වෙනව.

මේ විදිහට Mug එකක් විතරක් නෙමෙයි, තවත් දේවල් හදන්න පුලුවන්. බලන්න. ඔයාල හදන දේවල් page එකේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ “කතාබහ” ට post කරන්න.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here