ඕස්ට්‍රෙිලියානු new South Wales වල ලොව පළමු වතාවට රිය පදවන අතර Mobile Phone භාවිතා කරන්නන් හදුනාගත හැකි HD Camera system එකක් සකස් කරල තියෙනව.

New South Walesහි මාර්ග සම්බන්ධ අමාත්‍ය Andrew Constance ප්‍රකාශ කලේ මේ සදහා ස්ථානගත කරන ලද සහ Mobile Trailer වල සවි කරන ලද Camera මගින් Input ලබාගන්නා බවයි. මේ ඔස්සේ ලබාගන්නා පින්තූර සහ Video ඉන්පසු Artificial Intelligence හරහා හදුනාගැනීමක් මගින් රිය පදවන අතර නීති විරෝධී ලෙස Phone භාවිතා කරන්නන් හදුනා ගැනීම සිදුවෙනවා.

Computer Shops ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න shop rating

පළමු මාස 3න ඇතුලත මෙලෙස හදුනාගැනෙන රියදුරන්ට අවවාද කිරීමේ ලිපියක් පමණක් ලබාදෙන අතර ඉන්පසුව  $344 සිට $457 අතර (රු 80,000 ක් පමණ) දඩ මුදලක් සහ Driving licence එක සදහා ලකුණු ලබාදීමක් සිදුවෙනවා.

මේ පද්ධතිය මේ වසරේ මුලදී සාර්ථකව අත්හදා බලා තිබෙන අතර එහිදී මෙලෙස රිය පදවන අතර Mobile phones භාවිතා කල රියදුරන් ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව හදුනා ගන්නට මෙම පද්ධතියට හැකිවී තියෙනව. ඉදිරි වසර 3 ඇතුලත New South Wales වල සදහන් නොකරන ස්ථානවල Portable HD camera 45ක් ස්ථානගත කිරීමට සූදානම් බවත් මෙහිදී ප්‍රකාශයට පත්කලා.

2019 වසරේ New South Wales වල පමණක් මෙලෙස රිය පදවන අතර Mobile Phones භාවිතය නිසා ජීවිත 329ක් නැතිවී තියෙනව. මෙය 2018 වසරෙදි 354ක් වෙනව. මේ නිසා new South Wales හි මාර්ග අනතුරු සිදුවීම වසර 2021 වනවිට 30%කින් පමණ අඩු කරගැනීමට මෙම නව ක්‍රමය හරහා හැකි වේවි.

New South Wales හිදී රිය පදවන අතර දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම නීති විරෝධී කටයුත්තක්. Hands free හරහා කතා කිරීම Video Call ගැනීම, Photo ගැනීම වැනි කටයුතු සිදු කල හැක්කේ ඔබ වාහනය Traffic එකෙන් පිටත Park කර තිබියදී පමණයි.

මූලාශ්‍රය – https://edition.cnn.com/2019/12/01/australia/cell-phone-detection-camera-australia-intl-scli/index.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here