මේ තියෙන්නෙ මම 2014දි Unity game engine එක ඉගෙනගද්දි හදපු Game sample එකක්. මේකෙ ගොඩක් දේවල් online ගත්ත නොමිලේ දෙන models, ඒ දේවල් අරගෙන මේ level එක Design කරේ මම. game එක Download කරන් ගහන්න කියල කියන ගමන්ම තව මේ වගේ games හදපු අය ඉන්නවනම් ඒ Games මේ site එකේ දාන්න පුලුවන්කම තියෙනව.

මෙතනින් Download කරන්න

මේ තියෙන්නෙ game එකේ Screen Shots ටිකක්.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

 

 

6 COMMENTS

  1. for the moment two people playing this and this is bad ass shit.. kill in the first run.. nice try man… and that accent…:)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here