2014 දි Microsoft සමාගම Nokia Mobile Division එක මිලදී ගත්ත. ඒ එක්කම 2017 වෙනකම් Nokia Brand එකෙන් Phones  හදන්න බැරි ගිවිසුමක් තිබුන. 2016 ඉවරවෙනවත් එක්කම අවලංගුවෙන මේ ගිවිසුම නිසා 2017 ඉදන් ආයෙත් Nokia Brand Phones සහ Tabs නිකුත් වෙන්නයි යන්නෙ. කා අතරත් ජනප්‍රිය Nokia Brand එකෙන් අළුතෙන් හදන Phones සහ Tabs වල Android OS එක තමයි අඩංගු වෙන්නෙ.

ෆින්ලන්තයෙ HMD global සමාගම තමයි අළුත් Nokia නිවස. අද Nokia website එකේ Phones වලට අළුත් Link එකක් ඇඩ් වෙලා. http://www.nokia.com/en_int/phones

Mobile, Internet Service එක ගැන සෑහිමකට පත්වෙනවද?- ReviewSriLanka.com
Founder of Pcguidelk - Tech writer, Youtuber and Social Media Tech Activist from Sri lanka.

Leave a Reply