ජනප්‍රිය chat service එකක් වෙන Whatsapp තමන්ගෙ සේවාවට GIF යවන්න පුලුවන් පහසුකම  එකතු කරල. Windows mobile platform එකට නිකුත් කරපු 2.17.52 whatsapp update එකත් එක්ක දැන් emoji යවන interface එක හරහාම GIF යවන්න පුලුවන්.

Telegram, messenger, hangouts, Skype වගේ අනෙක් chat app වලට මේ GIF යවන්න පුලුවන් හැකියාව එකතු උනේ  සෑහෙන කාලෙකට කලින්. දැනට iPhone වල කෙටි video clip එකක් GIF කරන්න පුලුවන් උනත් තාමත් Android වල GIF පහසුකම  තියෙන්නෙ beta testing මට්ටමේ. ඔයාට ඕනෙම නම් මේ Beta version APK එකක් internet එකෙන් download කරල දාගන්න පුලුවන් උනත්, security risk එක නිසා ඒක අපි අනුමත කරන්නෙ නැහැ.

දැනට වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙන Android, Apple සහ Windows phone වල මේ GIF පහසුකම ගැන වැඩි විස්තර ගැන අපි කරපු video එක බලන්න.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here