නව විශේෂාංග සමග නිකුත් වුනු iOS 17.3 අප්ඩේට් එක

අලුත්ම iOS 17.3 අප්ඩේට් එක සියලුම පරිශීලකයන් සදහා නිකුත් කර තිබෙනව. එයට Stolen Device Protection,…

යැවූ පණිවිඩ Edit කිරීමට ඉඩ ලබාදෙන WhatsApp අලුත් Update එක

මීට කාලෙකට පෙර තිබිය යුතු වුනු විශේෂාංගයක් දැන් WhatsApp වෙතින් නිකුත් කරන්න සූදානම් වෙනව. ඒ…

App Size එක අඩු කරන Android auto-archive

පසුගිය වසරේ නිවේදනයක් නිකුත් කර Google සමාගම මේ වසරෙදි නව විශේෂාංගයක් නිකුත් කරන්න සූදානම් වෙනව.…

EA සමාගම නිකුත් කරන Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth ක්‍රීඩාව

අපි කවුරුත් ආසාවෙන් බලපු ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුනු චිත්‍රපටි ත්‍රිත්වයක් තමයි Lord of the Rings…

Collaborative වැඩ පහසුවෙන් කරගන්න Microsoft Loop

මීට කලින් ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරනකොට එහි document කොටස් word වලින්ද, presentation PowerPoint වලින්ද, රැස්වීම් පැවැත්වීමට…