ඔයාගෙ Type Layouts / Graphic Designing ලස්සන කරගන්න සිංහල Fonts එකතුව මෙතනින් Download කරගන්න. Apex සිංහල Fonts 15ක් මෙතන තියෙනව. එකිනෙකට වෙනස් ලස්සන Style 15ක් මේ Pack එකේ තියෙනව.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here