පරිගණක Graphic තාක්ෂණය කෙතරම් දුරට සාර්ථක වී ඇත්ද යන්නට නියම උදාහරණයක් අද ජනප්‍රිය රූපවාහිනී නාලිකාවක් වන හිරු TV හි උදෑසන වැඩසටහනක ඉදිරිපත් කල අංගයකින් තහවුරු උනා.

හිරු TV හි සතියේ දිනවල උදෑසන විකාශය වන “මේක පුදුම ලෝකයක්” වැඩසටහනේ අද දින විකාශය 2019-3-10) තුලදී අනාරක්ෂාකාරී රිය පැදවීම ගැන ඉදිරිපත් කල Videoවකින් පෙන්වන දර්ශන ලෝක ප්‍රකට GTA V පරිගණක ක්‍රීඩාවේ ULTRA REALISTIC GRAPHIC Mode එක යොදාගෙන කරන ලද Recording එකක් බව පරිගණක ක්‍රීඩා වල යෙදෙන අයට හදුනා ගැනීමට ඉතා පහසු උනා.

Mobile, Internet Service එක ගැන සෑහිමකට පත්වෙනවද?- ReviewSriLanka.com

(මීට වඩා පැහැදිලි Videoවක් තිබේනම් අපට යොමු කරන්න – info@pcguide.lk)


තුෂාර විසින් අපට යොමුකල මෙහි දැක්වෙන original Clip එක
—————————————————————————————————-

මේ අනුව Photorealism හෙවත් හැකිතාක් දුරට සත්‍ය ලෝකයේ පෙනෙන අකාරයටම පරිගණක රූප නිර්මාණය කිරීම කෙතරම් දුරට සාර්ථක වී ඇද්ද යන්න මෙවන් ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවක කාර්යමණඩයටම එය හදුනා ගැනීමට නොහැකිවීමත් සමග ඔප්පු වෙනවා.

Founder of Pcguidelk - Tech writer, Youtuber and Social Media Tech Activist from Sri lanka.

2 COMMENTS

Leave a Reply