බ්‍රසීලයේ Consumer protection Agency (පාරිභෝගික ආරක්ෂන අධිකාරිය) විසින් Apple සමාගමේ iPhone වල Charger එකක් අඩංගු නොකිරීම නිසා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක දඩයක් නියම කර තිබෙනවා.

වැඩිදුර වාර්ථා වන අන්දමට පාරිභෝගිකයන් නොමග යවන අන්දමේ වෙළද දැන්විම් සමග Phone එක සමග Charger එකක් ලබා නොදීම මෙයට හේතුවයි. Apple සමාගම තමන්ගේ නවතම iPhone නිකුතුව සිදුකල 2020 ඔක්තෝබර් මස මේ ගැන දැනුවත් කල අතර Cahrger එක ඉවත් කිරීම හරහා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට තමන් දායක වන බව පැවසුවා.

Mobile, Internet Service එක ගැන සෑහිමකට පත්වෙනවද?- ReviewSriLanka.com

Apple සමාගමේ Lighting charger Interface එක නිසා මෙහිදී ගැටළු මතු වූ අතර මෙම වෙනස හරහා විශාල ඉතිරිය කෙසේ වෙතත් iPhone Box එකේ ප්‍රමාණය කුඩා වීම නිසා Shipping වලදී සාපේක්ෂව විශාල iPhone ප්‍රමාණයක් යැවිය හැකි වීම ප්‍රධාන කරුණක් විය හැකි බවයි විචාරකයන් චෝදනා කරන්නේ. මේ ඉතිරිය හරහා පරිසරය රැකීමට විශාල දායකත්වයක් නොමැති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම Charger එක නොමැති iPhone වල මිළ අඩු කිරීමක් ගැන Apple සමාගම සදහන් නොකරන්නට මෙහිදී වග බලාගත් අතර ඔවුන්ට එවන් සහනයක් හෝ පාරිභෝගියන්ට ලබාදිය යුතුව තිබූ බව මෙහිදී කතා බහට ලක්වූ තවත් කරුණක් වෙනවා.

Founder of Pcguidelk - Tech writer, Youtuber and Social Media Tech Activist from Sri lanka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here