සිතුවිලි තරංග මගින් පාස්වර්ඩ් යෙදිය හැකි ක්‍රමය

යතුරු පුවරුවකින් ටයිප් කර පාස්වර්ඩ් යොදනවාට වඩා පාස්වර්ඩ් එක සිතෙන් සිතා යෙදිය හැකි අලුත් ක්‍රමයක්…

WhatsApp වලට අලුතින් එන security feature එක

ඔබ WhatsApp පරිශීලකයෙක් නම්, ඔබේ ගිණුම ආරක්ෂා කිරීමට විවිධ ක්‍රම තිබේ . එනම් සාම්ප්‍රදායික password…

Registration Check සමග වඩාත් ආරක්ශිත වෙන WhatsApp

WhatsApp සමාගම නව security features කිහිපයක් හදුන්වා දෙන්න සූදානම් වෙනව. ඒ අතරින් කැපී පෙනෙන විශේෂාංගයක්…

පාරිබෝගිකයන් මිලියන ගණනකගේ data සොරාගත් T-Mobile data breach එක

T-Mobile සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබුනේ පාරිබෝගිකයන් මිලියන 37කගේ පමන දත්ත හැකර්කරුවන් විසින් සොරාගෙන…