අලුත්ම Google Pixel 6 සහ Pixel 6 Pro විස්තරය.

මාස කිහිපයක සිට අන්තර්ජාලයේ leak වෙච්ච Google Pixel 6 සහ Pixel 6 Pro වල විස්තර…

මොනවද මේ MODDED Whatsapp?

WhatsApp කියන්නෙ මේ දිනවල හැමෝම භාවිතා කරන App එකක්. පණිවිඩ හුවමාරුවට, audio, video calls වලට…

Quick Heal Internet Security Giveaway – Winners!

Quick Heal Internet Security License 10ක් දිනාගැනීමට සංවිධානය කල තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් පහත පරදි වේ. License…

Ransomware නිසා වැසුනු Harvard

වර්තමානයේ බොහෝදුරට කතාබහ වන Cyber attack අතර ransomware වලට ඉතා ඉහල තැනක් හිමිවේ. මෙයට ප්‍රධානම…

ආරක්ෂාව ගැන හිතන Google Chrome – 90 Update එක

Google Chrome browser එක අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරන browser එකක්. දැන් වෙනකන් අපි browser එකේ…