ඕනෑවට වඩා ඕනම නැති Smart Devices

ඕනෑවට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සෙ Smart Phone භාවිතා කිරීමත්, laptops/ Desktops සහ Tabs භාවිතා කිරීමත්…

Google app එක නිසා overheat වෙන Pixel දුරකතන

Google Pixel දුරකතනයක් බාවිතා කරන පරිශීලකයන්ට දැන් චාජරය ලග තබා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුනක් වී තිබෙනව.…

පළමු Cellular Phone එක සොයාගෙන වසර පනහක් සපිරෙයි

ලොව පලමු ජංගම දුරකතනය නිපදවා 2023ට වසර 50ක් සපිරෙනව. පලමු ජංගම දුරකතනය නිපදවා එයින් පලමු…

SD card තෝරා ගමු

SD card එහෙමත් නැත්නම් Secured Digital card කියන්නෙ ඉතා කුඩා ඉඩක වැඩි data Capacity එකක්…

රහසේ නිකුත් කල Google Pixel 5a

අපි හුග දෙනෙක් දැනටමත් දන්න දෙයක් තම‍‍යි Google ආයතනයෙ අලුත්ම flagship දුරකථනය Pixel 6 ගැන.…