අනතුරුදායක වැඩවලට Windows Sandbox

ළුත් Software එකක් test කරගන්න, email එකට ඇවිත් තියෙන සැක කටයුතු email attachment එකක් පරික්ෂා…

ජනප්රිය Streaming සේවාවක් වන Twitch වෙබ් අඩවිය හැක් වේ.

පසුගිය සති කිහිපය අන්තර්ජාල සේවාවන්ට එතරම් සුභදායක වුනේ නෑ. Facebook ආයතනයේ සියලුම සේවාවන් පැය කිහිපයකටම…

Galaxy Note 20 Camera ගැන අලුත්ම තොරතුරු.

මාස කිහිපයකින් Samsung ලගේ මීලග Flagship එක වෙන Galaxy Note 20 Series එක Release වෙන්න…

ලෝකයේ වයස්ගතම Game Streamer

Subscribersල ලක්ෂ 3කට වැඩි Channel එකක් තියෙන Youtube Streaming කරන ලෝකයේ වයස්ගතම කාන්තාව අපට හමුවෙන්නෙ…

Pcguidelk Digital වෙසක් නිර්මාණ දැක්ම

COVID 19 තුල මේ වසරේ වෙසක් උත්සවය සැමදෙනාටම සමරන්න වෙන්නෙත් ගෙවල් වලටම වෙලා. මේ නිසා…