පසුගිය දවසකදී Amazon ආයතනය විසින් සිය පළමු අධි තාක්‍ෂණික hair Salon එකක් London හීදී ආරම්භ කරන ලදී. රූපලාවණ්‍යාගාරය තුළ ප්‍රතිකාරවලට පෙර සේවාදායකයින්ට විවිධ වර්ණ හා මෝස්තර පෙන්වන Augmented Reality mirrors මගින් ප්‍රතිකාරයට පසු පෙනුම පෙන්වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

මෙම ස්ථානයේ magazine සහ පත්තර කියවීම සදහා tablet පරිගණක තබා තිබීමද මෙහි ඇති තවත් විශේෂයකි. හිසකෙස් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සඳහා QR කේත සමග නිෂ්පාදන භාණ්ඩ තබා ඇති අතර ඒවා scan කිරීම මගින් එම නිෂ්පාදන ඇමසන් හරහා මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට හැකි වේ.

Computer Shops ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න shop rating

මෙමගින් අපට පෙනී යන්නේ hair Salon වල ඉදිරි අනාගතයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here