ඔයාගෙ Type Layouts / Graphic Designing ලස්සන කරගන්න සිංහල Fonts එකතුව මෙතනින් Download කරගන්න. සිංහල Fonts 36ක් මෙතන තියෙනව. එකිනෙකට වෙනස් ලස්සන Style 36 ක් මේ Pack එකේ තියෙනව.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here