අළුතෙන් එන AMD Zen

පරිගණක වල මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU එක නිපදවන ප්‍රධාන සමාගම් 2 වෙන්නෙ Intel සහ AMD. Intel ගැන හැමදෙනාම දන්නව උනාට AMD එහෙමත් නැත්නම් Advanced micro devices සමාගමත් පරිගණක වල CPU නිෂ්පාදනය කරනව.  2017 අළුතෙන්ම එන AMD Zen කියන නවතම AMD CPU වල මාධ්‍ය එලි දැක්වීමක් 2016 දෙසැම්බර් 13 වෙනිද පවත්වනවා. මෙහිදී මෙම AMD Zen CPU ගැන තොරතුරු වගේම මිල ගණනුත් ඉදිරිපත් කරයි කියලයි ආරංචිය.

Tech writer, Youtube presenter & PC junky from Sri Lanka

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*