ආලෝකයටත් වඩා සැහැල්ලු Huawei MateBook X Pro 2024

Huawei MateBook X Pro 2024 පිලිබදව Huawei CBG ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Richard Yu මහතා පවසනු…

Windows වලට අළුතින් හදන intel Chips

Ai Applications වැඩි වශයෙන් එක් කර නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සේ Windows 12 ඉදිරිපත් කරන්නට Microsoft…

හිටපු ඉන්දීය Intel ප්‍රධානියා බයිසිකල් අනතුරකින් මියයයි.

Intel ඉන්දියානු සමාගමේ හිටපු ප්‍රධානියා වෙන Avtar Singh Saini මුම්බායි වල නෙරුල් ප්‍රදේශයේ සිදු වෙච්ච…

ඇමරිකානු රජයේ restrictions නිසා Nvidia ඇතුලු සමාගම් කිහිපයක කොටස් වෙළදපොල මිල පහත වැටේ

Nvidia සමාගම ඇතුලු තවත් ප්‍රධාන චිප් නිශ්පාදනය කරන සමාගම් කිහිපයක මේ වනවිට ඔවුන්ගේ කොටස් වෙළදපොල…

වසරක කාලයකට පසු Intel සමාගම Arc A580 graphics card එළිදක්වයි

Intel සමාගම ඔවුන්ගේ නවතම Arc A580 graphics card නිකුත් කරනු ලැබුවා. මෙම graphics card දැන්…