2020ට සූදානම් වන Nvidia Ampere Graphic cards

nvidia සමාගම තමන්ගෙ 2020 වසරේ නිෂ්පාදන සදහා සූදානම් වෙනව කියල ආරංචි වෙනව. 7nm තාක්ෂණය යටතේ…

Asus TUF GTX 1660 OC Edition Dual Fan Review

RTX නැතුව අලුත්ම Games Ultra Settings වලින් 1080p ගහන්න පුළුවන් අලුත්ම Nvidia Turing Architecture එක…

Nvidia Graphic ගැටළු ගැන කතා කරමු

Nvidia Graphic Card භාවිතා කිරීමේදී එන ගැටළු සහ ඒවාට පිළියම් යෙදිය හැකි ආකාර ගැන මේ…

GTA V Graphics වලට රැවටුන HIRU TV

පරිගණක Graphic තාක්ෂණය කෙතරම් දුරට සාර්ථක වී ඇත්ද යන්නට නියම උදාහරණයක් අද ජනප්‍රිය රූපවාහිනී නාලිකාවක්…

AMD සමාගමේ සියළුම DX 12 Card වලට real-time ray tracing පුළුවන්ලු

මේ දවස්වල Graphic card ලෝකයේ කියවෙන වචන වලින් වඩාත්ම උණුසුම් වචනය තමා Ray Tracing! Nvidia…