බලසම්පන්න කෘතිම බුද්ධි උපාංගය Rabbit r1

පසුගිය 2024 ජනවාරි 09 වැනිදා ඇමෙරිකාවේ ලාස් වේගාස් නුවරදී ඇරඹි ලොව විශාලතම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය සේ…

Apple Watch Series 9 වලට නව රෝස පාටක්

Apple සමාගමේ Apple Watch නිෂ්පාදනය බොහෝ ජනප්‍රිය Smart watch එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙයට හදුන්වා දෙන…

personal cellular network එකක් හදන ලේසිම විදිහ

සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ඇසුරෙන්, තමාගේම සෙල් සන්නිවේදන ජාලයක් සකසා ගත හැකි තාක්ෂණයක් දැන් හඳුන්වා දී…

ලොව පළමු augmented reality පරිගණකය Spacetop එළිදක්වයි

ඊශ්‍රායෙලයේ තාක්ශන සමාගමක් වන සයිෆුල් විසින් ලොව පළමු AR හෙවත් Augmented Reality පරිගණකයක් නිපදවා තිබෙන…

Cipe Surge Protector- The ultimate protection against power surges.

Surge protectors are an essential tool for safeguarding our electronic devices against power surges. A…