ලොව පළමු Visual Programming Language එක

ඕනෑම අයෙක්ට තමන්ට ඕනෑ කරන තාලයේ සජීවීකරණයක්, වීඩියෝ ක්‍රීඩා සහ වෙනත් ඇනිමේෂන් ආකාර පහසුවෙන් නිර්මාණය…

C++ වෙනුවට Google Carbon

ගුගල් සමාගම විසින් නිර්මාණය කරන ලද අලුත්ම පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂාව තමයි Google Carbon කියන්නෙ. මෙය…

ලොව පළමු Software Patent හිමිකරු මියයයි

අද ලොව පරිගණක මෘදුකාංග වෙළෙඳපොළ, ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 650කට වැඩියි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ විවිධ…

හැමෝම දාන AdBlock

වෙබ් පිටුවකට පිවිසෙන විට, එම වෙබ් පිටුවේ තිබෙන දෙයට අමතර වශයෙන් වෙළෙඳ දැන්වීම් කන්දරාවක්, වෙබ්…

වචන වීඩීයෝ කරන Sora වැඩසටහන

OpenAI සමාගම විසින් නවතම new video-generation වැඩසටහනක් හදුන්වා දී තිබෙනව. එහි නම තමයි Sora. මෙමගින්…