කේබල් වදයෙන් නිදහස් කරන ASUS DIY – APE Revolution

Motherboard එක පිටුපසට connectors සම්බන්ධ කිරීම අලුත් දෙයක් නොවේ,මීට පෙර Gigabyte සමාගමේ Stealth Project එක…

Asus ROG Phone 5

ROG Phone 3 වලට පසු එන ROG Phone 5 මාර්තු 10 වනදා නිකුත් කිරීමට සූදානම්…

Asus VGA Motherboard මිළ ඉහල යයි

Asus සමාගම තම Graphic Card සහ Motherboard වල මිළ ඉහල දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ…

Asus ROG Zephyrus Duo 15 now in sri lanka

Screen දෙකක් එක්ක දැනට ලෝකයේ තියෙන Highend Specs එක්ක එන Asus Zephyrus Duo 15 Review…

Asus Taiwan Coverage 2020

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් Asus APAC 2020 සදහා PC Guide LK අපට එක්වෙන්න අවස්ථාව උදා…