අප විසින් #stayhome යටතේ MS paint හරහා Art Challenge එකක් සංවිධානය කලා. එහිදී මෙම අභියෝගය බාර ගනිමින් චිත්‍ර 80කට වඩා අපට එවා තිබුනා.

Windows operating system එක සමග නොමිලේ ලබාදෙන MS paint පමණක් භාවිතා කරමින් තම නිර්මාණ දිනක් වැනි කටෙි කාලයක් තුල යොමු කිරීමටයි අපි උපදෙස් ලබාදුන්නෙ. ඒ වගේම තමන් නිර්මාණය කරන ආකාරය Screen Record එකක් හරහා ඉදිරිපත් කල යුතුව තිබුනා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එලෙස ඉදිරිපත් වූ හොදම නිර්මාණයි.

ලංකාවේ භාණ්ඩ හා සේවා ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

මේ නිර්මාණ අපගේ Youtube Channel එක හරහා පෙන්වීම හා අගය කිරීමක් ද සිදු උනා.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here