පිපිරීමට පසු නැවත ගමන් අරඹන Space X

පහුගිය වසරෙ 2016 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිද ගමන් ආරම්භ කරන්න සූදානම් කරමින් තිබුන falcon 9 rocket එකක් එහි payload එක උන Amos 6 satellite එකත්...

Display 3ක් එක්ක laptop එකක් – project valarie

Pc gaming ලෝකයේ කැපී පෙනෙන නිෂ්පාදන කරන සමාගමක් තමයි RAZOR කියන්නෙ. Gaming laptops accessories නිෂ්පාදනය කරන ඔවුන්ගෙ නවතම හදුන්වාදීම තමයි Display 3ක් තියෙන Razor...

Credit card size එකේ Intel compute card පරිගණකය

මෙවර CES 2017 සමුළුවේදී Credit card කිහිපයක ඝනකමින් යුත් ඉතා කුඩා computer එකක් Intel සමාගම හදුන්වා දුන්නා. Intel compute card ලෙස හදුන්වන මෙය 7th...

අළුත් වෙන Google Android Wear 2.0

Android Wear කියන්නෙ 2014දි Google සමාගම smart watches සදහාම හදපු OS එකයි. (Apple සමාගම තමන්ගෙ smart watch එකටම හදපු watch OS එක වගේ) Android...

Microsoft සමාගම Lumia Phone විකිණීම නවතා දමයි

2017 ජනවාරි 1 වනදා වන විට Microsoft සමාගම තමන්ගේ windows phone product එක වන lumia phone එක විකිණීම නවතා තිබෙනවා. Apple සමාගම වගේ තමන්ගෙම...

welcome to voice editing…Adobe VOCO

1990දි photoshop software එක release කරද්දි Adobe සමාගමේ ඉලක්කය උනේ පැය ගණන් මහන්සි වෙන්න සිදුවුන photo Editing මිනිත්තු කිහිපයකින් කරන්න පුළුවන් කාර්යක් කිරීමයි. පසු...