රු ලක්ෂයකට Gaming වලට ගන්න පුළුවන් Nano XE Gaming RGB 3.0 Rig එකේ test සහ Results මෙහි සදහන් වෙනව.

පහත සදහන් කොටස් අදාල වසර 2ක හෝ 3ක වගකීම සහිතවම Nanotek Computer Solutions වෙතින් ලබාගත හැකියි.

Mobile, Internet Service එක ගැන සෑහිමකට පත්වෙනවද?- ReviewSriLanka.com
9th Gen10th Gen
CPUi3 9100Fi3 10100
MotherboardH310H410
RAM8GB8GB
GraphicsAsus 1650 DualAsus 1650 Dual
PSU450 Watt450 Watt
SSDApacer 120GBApacer 120GB
HDD1TB1TB
CasingGfield G9 RGBGfield G9 RGB
Price – October 2020LKR. 112,000LKR. 117,000

Gaming වලට වගේම Video Editing වැඩත් මේ Rig එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 450 Watt Power supply එකක් තියෙන නිසා ඉදිරියෙදි GTX 1660 Super වගේ grpahic Card එකකට Upgrade වෙන්නත් RAM එක 16ඨඊ වලට යන්නත් මෙහිදී අවස්ථාව තියෙන නිසා කාලයක් මේ Gaming Build එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනව.

Founder of Pcguidelk - Tech writer, Youtuber and Social Media Tech Activist from Sri lanka.

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here