නවතම intel 9th Gen Processor සමග තම laptop මාදිලි පෙලේ නව නිකුතුවක් ලගදීම සිදුකරන බව MSI සමාගම ප්‍රකාශ කලා. මේ සමගම MSi සමාගම තම පාරිභෝගිකයන්ට නවතම තාක්ෂණය අන්තර්ගත නිෂ්පාදන ලබාදීමේ පෙරමුණ ගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව MSI Laptop නිෂ්පාදන මාදිලි පෙලේ  GE – GF – GL – GS යන මාදිලි වල නව නිකුත් කිරීම් සිදුකරන බව MSI සමාගම සදහන් කරන අතර ‍මේ සමගම නව GTX 16XX graphic Card ද භාවිතා වෙනු ඇති බවට අදහස් පලවෙනවා.

මේ  laptop මාදිලි සදහා 9th Gen Intel® Core™ i7-9750H සමග HM370 Chipsets යොදාගෙන ඇති අතර Graphics සදහා RTX 2080 / RTX 2070 සහ RTX 2060 මාදිලි යොදාගන්නා අතර GL සහ GF මාදිලි සදහා GTX 1660Ti සහ GTX 1660 අන්තර්ගත වෙනවා.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

MSI LAptop මාදිලි අතර වෙනස දැනගන්න කියවන්න

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here