ලංකාවේ සෙට් එකක් එකතු වෙලා හදන අලුත්ම game එක “The CHASE”

October 15, 2017 1

ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ ගේම්ස් හැදෙන්න පටන් අරන් තියනවා ටික ටික. ඉතින් මේ කියන්න යන්නේත් ඒවගේම ලංකාවේ සෙට් එකක් එකතු වෙලා හදන […]

Delta Force Black Hawk Down

October 8, 2017 3

Novologic සමාගම 2003 දි නිකුත් කරපු Delta Force Black Hawk Down කියන්නෙ සත්‍ය සිදුවීමක් මත නිර්මාණය කරපු Game එකක්. First person shooter Games ගහන අයට […]

Best Web 2018

logo

අපේ ලිපි follow කරන්න

අලුත්ම ලිපි ගැන දැනගන්න