අද O/L Results නිකුත්වෙලා. Internet තිබුනත් නැතත් ප්‍රතිපල බලාගන්න පුලුවන් ක්‍රම ටික ගැන තමයි මේ ලිපියෙන් කියන්නෙ. ඔයාගෙ Smart phone එකෙන් internet සම්බන්ධ වෙන්න පුලුවන්නම් www.doenets.lk website එකට යන්න. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. වෙනද වගේ නැතුව Site එක දැන් හොදට වැඩ කරනව.

ඒ වගේම Mobile එකෙන් SMS එකක් යවලත් Results ගෙන්නගන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නෙ EXAMS හිස්තැනක් ඔයාගෙ විභාග අංකය type කරල ඔයාගෙ Network එක අනුව පහත තියෙන Numbers වලට SMS එකක් යවන එකයි.

  • Mobitel 8884
  • Dialog 7777
  • Etisalat 3926
  • Airtel 7545
  • Hutch 8888

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here