2008 දී Ubisoft Montreal විසින් නිකුත් කල මේ ගේම් එක Far cry කතා මාලාවේ දෙවැන්නයි. අප්‍රිකාවේ දිගහැරෙන මෙ‍හි ප්‍රධාන චරිතය මෙහෙයවන ක්‍රීඩකයාගේ අරමුණ වන්නේ The Jackal නම් අවි ගනුදෙනුකරුව විනාශ කිරීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here