මිලියනයකටත් වඩා Download කල බොරු Whatsapp

Google play store එකේ තිබුන දුර්වලතාවයක් පාවිච්චි කරල Whatsapp වලට සමානව හදපු App එකක් මිලියනයකටත් වඩා දෙනෙක් Download කරගෙන කියල වාර්තා වෙනව. Update Whatsapp Messenger කියල නම් කරල තියෙන මේ App එක පෙනුමෙන් ඇත්ත Whatsapp එක වගේම හදල තියෙනව. ඒ වගේම මේකෙ Developer විදිහට පෙන්නන්නෙ Whatsapp inc කියන ඇත්ත නමමයි. මේ නිසා හැම දෙනාම මේක ඇත්ත App එකක් කියල විස්වාස කරන එක පුදුමයක් නෙමෙයි.

මේ විදිහට ඇත්ත Developer name එක ගන්න මේ Fake app එක හදපු කෙනා Whatsapp inc නමට පස්සෙ Unicode වලින් හිස්තැනක් (space) එකක් පාවිච්චි කරල තියෙන බව තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නෙ. මේ හිස් තැන නම කියවන කෙනෙකුට ලොකු වෙනසක් කියල පේන්නෙ නැහැ.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

මේ App එක ප්‍රධානවම Chat කරන්න හදල තිබුනට මේකෙන් Userට වෙළද දැන්වීම් පෙන්වල ඒ හරහා Virus / malware downlaod කරන්න මග පාදන විදිහට හදල තියෙනව.
මේ ගැන දැනගත්ත වහාම මේක play store එකෙන් අයින් කරන්න Google සමාගම කටයුතු කරල තියෙනව. හැබැයි මේකෙන් පේන දේ තමයි අපට Play store එකේ තියෙන App download කරද්දි ඒ ගැන වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනව කියන එකයි.

Tech writer, Youtube presenter & PC junky from Sri Lanka

Please follow and like us:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*