ලගදීම නැවතෙන torrent searches වලට විසදුම

ලගදීම search engine එකක් හරහා torrent search කරන එකට වැට බැදෙන්නයි යන්නෙ. Google, Yahoo, Bing වගේ search engine එකක් හරහා සෙවුමක් කරාම torrent sites වල results නොපෙන්වා ඉන්න අවශ්‍ය නීති දැන් සැකසෙමින් පවතිනව.

Torrent site එකේ address එක කෙලින්ම දන්නෙ නැත්නම්  search engine එකක් හරහා එය සෙවීම නැවතීමෙන් බුද්ධිමය දේපල නීතියට යම් පිටිවහලක් ලැබෙන නමුත් දැනට United Kingdom වල සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන  මේ පනත බලාත්මක කලොත් එය ටික කලකින් මුලු ලෝකයටම අදාල වෙන්න පුලුවන්.

torrentproject.se

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

දැනටමත් මේ සදහා වෙනම App, Search Engine නිර්මාණය වෙමින් තියෙනව. https://torrentproject.se කියන්නෙ මේ වගේ torrent site විතරක්ම හොයන්න පුලුවන්, අනවශ්‍ය Ad නැති search engine එකක්.  clean interface එකක් තියෙන මේ search engine එකෙන් අවශ්‍ය game, movie වල නම විතරක් ලබාදීල Search කරන්න පුලුවන්. Results page එකෙන්ම torrent එකේ විස්තර පෙන්වන නිසා site කිහිපයකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ.

 

Tech writer, Youtube presenter & PC junky from Sri Lanka

Please follow and like us:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*